A jogász szakma legmagasabb elismerését,
2013 évben
dr. Kéki Zoltán,
Kaposvár címzetes főjegyzője kapta.

A „Pro meritis de iuris peritia in memoriam Francisci Deák”, azaz „jutalmul a jog tudójának Deák Ferencre való emlékezéssel” elnevezésű díjat , olyan személyek kaphatják, akik alkotmánybíróként, bíróként, ügyészként, ügyvédként, közigazgatási szakemberként, közjegyzőként, jogtudósként az elmúlt századok nagy jogászainak, a deáki hagyományoknak méltó utódai.
A díjat 2003-ban alapította a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Jogász Egylet, a Magyar Közigazgatási Kar, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, valamint az MTA Jogtudományi Bizottsága. A díj odaítéléséről az alapító jogász szervezetek képviselőiből álló Deák Ferenc Jogász Díj Testület dönt, és minden esztendőben a hat jogász hivatásrend ágának egy-egy képviselője részesül az elismerésben.